Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 13


thời trang trẻ Hôm nay : 1200

2 Tháng hiện tại : 116839

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7648330

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Thứ sáu - 28/10/2016 16:05
 CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 11 năm 2016

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường; trên cơ sở kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong năm 2016 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 và các nhiệm vụ thường xuyên khác. Nhằm khắc phục những hạn chế yếu kém, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng 11 năm 2016 như sau:
I. Các nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cắm mốc ranh giới, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thực hiện theo Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn; trong đó tập trung chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đo đạc, xác định mốc giới, cắm mốc giới đất đai của Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình tại địa bàn xã Lợi Bác, xã Sàn Viên và thị trấn Na Dương huyện Lộc Bình để triển khai các bước công việc tiếp theo. 
- Hoàn thành dự thảo cơ chế Quản lý, khai thác các điểm mỏ đất phục vụ san lấp để tổ chức lấy ý kiến các Sở, ngành và trình UBND tỉnh phê duyệt;
- Hoàn chỉnh Đề án tổ chức lại Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường, trình UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Đề án thành lập Chi cục Quản lý đất đai để tổ chức lấy ý kiến các Sở, ngành. Tổ chức tuyển dụng viên chức theo kế hoạch.
- Tiếp tục kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp, các dự án đầu tư.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là các TTHC về đất đai; rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục; thực hiện hợp đồng với Bưu điện để luân chuyển hồ sơ từ xã lên huyện và ngược lại, từ huyện lên sở và ngược lại nhằm rút ngắn thời gian thực hiện TTHC; rà soát, phân cấp thực hiện một số TTHC thuộc thẩm quyền của Sở cho Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để tránh phiền hà cho nhân dân.
(Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc sở đã được phân công tại Kế hoạch số 28/KH-STNMT chỉ đạo triển khai thực hiện; các đồng chí lãnh đạo sở chỉ đạo cụ thể theo phân công, hằng tuần có sự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, xử lý các vấn đề phát sinh về công tác chuyên môn).
2. Tập trung hoàn thiện Dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn; Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2017 theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.
Tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 các huyện, thành phố theo theo quy định của Luật Đất đai.
- Phòng Tài nguyên đất chủ trì tham mưu thực hiện;
- Đ/c Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
3. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành phương án  bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đất nhà máy xi măng cũ để trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức đấu giá theo kế hoạch; hoàn thành công tác bồi thường, GPMB gói hợp đồng Dự án đường Hữu Nghị - Bảo Lâm.
- Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên đất chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện;
- Đ/c Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
4. Tiếp tục tập trung đẩy nhanh công tác trao Giấy chứng nhận QSD đất đã ký cho người dân để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất không bị ảnh hưởng.
- Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với Phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám, các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
5. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các Dự án đo đạc, cấp giấy CN QSD đất trên địa bàn tỉnh, rà soát lại toàn bộ các dự án để tập chung tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch của năm 2016 đã đề ra.
- Phòng Đo đạc, bản đồ và viến thám chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện;
- Đ/c Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
6. Hòan thành dự thảo Kế hoạch thu gom, vận chuyện, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trình UBND tỉnh phê duyệt.
Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã điểm xây dựng Nông thôn mới năm 2016 thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường; hoàn chỉnh hồ sơ để thẩm định, đánh giá.
- Chi cục BVMT chủ trì tham mưu thực hiện;
- Đ/c Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
7. Tập chung triển khai 02 Dự án cải tạo, phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng và thôn Dốc mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số: 1699/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 và số 1717/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 và Dự án Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất phê duyệt tại Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 21/10/2016.
- Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp với phòng Tài nguyên nước, Chi cục BVMT tham mưu thực hiện;
- Đ/c Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
8. Tập trung công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm theo kế hoạch đã đề ra; tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật (không để đơn tồn quá thời hạn).
- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện;
- Đ/c Hồ Công Khánh, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
9. Rà soát, hoàn thiện các quy định, quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng để đảm bảo việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng đúng quy định, công bằng, chính xác.
- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện;
-Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
10. Rà soát, xây dựng kế hoạch chuyên môn và tài chính năm 2017 đảm bảo sát với tình hình thực tế và đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của cơ quan và thực hiện các dự án.
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 11
- Thành phần: Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Thời gian: Ngày 25/11/2016 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trên eOffice).
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm việc, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
3. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2016 (ngày 26/10/2016): Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
4. Các đồng chí lãnh đạo sở theo lĩnh vực phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv