Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 10


thời trang trẻ Hôm nay : 384

2 Tháng hiện tại : 52739

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 5909317

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016.

Thứ ba - 14/06/2016 15:32
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.
Năm 2016 là năm có vị trí hết sức quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2021.
Ngay từ đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng chương trình công tác và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 5 năm,  xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 24/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ đạo triển khai thực hiện tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016; Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016.
 Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2016, kế hoạch công tác từng tháng, từng quý bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đề ra những giải pháp cụ thể để chỉ đạo, điều hành quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2016.
 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
Lĩnh vực đất đai:
Dự kiến các chỉ tiêu phân bổ sử dụng đất của dự án Lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 tỉnh; tổ chức điều tra, khảo sát, lấy mẫu ngoài thực địa, phân tích các phẫu diện đất, xây dựng dự thảo báo cáo và Hội thảo lấy ý kiến của các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố về kết quả thực hiện dự án Điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh Lạng Sơn. Tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 11/11 huyện, thành phố. Hoàn thành công tác Thống kê đất đai năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
Giao đất tại thực địa với diện tích là 3,12ha. Ký hợp đồng thuê đất với  diện tích là 192,13ha. Tính đến hết tháng 5/2016, đã cấp mới 64/250 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 38 tổ chức, đạt 25,6% kế hoạch (ước đến hết 6/2016 cấp được 80/250 Giấy, đạt 32% kế hoạch); cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân được 366/13.000 Giấy, đạt 2,8% kế hoạch (ước đến hết 6/2016 cấp được 2.000/13.000 Giấy, đạt 15,4% kế hoạch) và cấp do biến động đất đai được 982 Giấy. Giải quyết được 152 hồ sơ đăng ký giao dịch của các tổ chức và 2.375 hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân. Chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính 37 hồ sơ của tổ chức và 1.586 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân sang cơ quan thuế và tài chính theo quy định. Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính được 4.301 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân.
Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 19/01/2016 về định giá đất cụ thể năm 2016 trên địa bàn tỉnh, phê duyệt giá đất cụ thể đối với 06 dự án. Thực hiện giao ban, đôn đốc các huyện, chủ đầu tư và Báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng về kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và các dự án trọng điểm của tỉnh. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết 10 trường hợp phát sinh những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám:
Hoàn thành việc kiểm tra, xác nhận quy cách đúc mốc, xác định ranh giới, mốc giới trên bản đồ nền của các đơn vị tư vấn thực hiện Dự án lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 03 Công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng, huyện Lộc Bình và huyện Đình Lập. Thực hiện kiểm tra hoạt động đo đạc và bản đồ đối với 18 tổ chức được cấp phép trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc các đơn vị đã thực hiện xong công đoạn đo đạc lập bản đồ địa chính của các Dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hoàn thiện các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận để xét duyệt, thẩm định và cấp theo  quy định. Triển khai thực hiện theo đúng tiến độ gói thầu tích hợp cơ sở dữ liệu và gói thầu triển khai phần mền Elis thuộc dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện điểm Lộc Bình.
Lĩnh vực tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu:
Trình UBND tỉnh cấp 03 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất. Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Xây dựng kế hoạch về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh đôn đốc các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Đôn đốc các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh xây dựng Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới và ngày khí tượng thế giới năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Tham gia khảo sát thực địa, xem xét đề nghị nạo vét khơi thông dòng chảy phục vụ thi công thủy điện Bản Nhùng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển thủy điện Tuấn Anh.
 Lĩnh vực khoáng sản:
Trình UBND tỉnh giải quyết việc khai thác cát phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Bình Gia; cấp 02 Giấy phép khai và điều chỉnh 02 Giấy phép khai thác khoáng sản; giải quyết việc trả lại 01 Giấy phép khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 06 điểm mỏ khoáng sản. Kiểm tra, nghiệm thu 01 Đề án đóng cửa mỏ và Dự án cải tạo phục hồi môi trường tại mỏ quặng sắt Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng; kiểm tra, đánh giá hoạt động khai thác cát, sỏi tại mỏ Phiêng Phảng, xã Xuân Lễ và xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành khảo sát 08 vị trí khai thác đất sét phục vụ cho Dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và các dự án có nhu cầu san lấp mặt bằng; kiểm tra thực địa khu vực đề nghị cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đá Riôlit tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng. Khảo sát đánh giá và báo cáo đề xuất xử lý sự cố sụt lún đất trên địa bàn xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng.
Lĩnh vực bảo vệ môi trường:
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 04 dự án; kiểm tra, thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 01 cơ sở; Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của 03 dự án; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và tình hình quản lý chất thải nguy hại đối với 01 đơn vị; cấp 04 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2016. Đôn đốc hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ đối với Công ty than Na Dương; hoàn thành hồ sơ chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đối với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn; kiểm tra, xử lý nguy cơ mất an toàn bãi thải, hố bùn thải đối với 10 đơn vị; tiến hành giám sát, đo đạc, lấy mẫu môi trường tại 18 đơn vị; phối hợp kiểm tra theo nội dung đơn phản ánh về ô nhiễm môi trường của công dân đối với 02 địa điểm: Khu vực khai thác đá xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng; Bãi rác huyện Đình Lập.
Đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định. Phê duyệt Kế hoạch giám sát môi trường các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các cửa khẩu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016.
Ban hành Kế hoạch số 10/KH-TNMT ngày 17/3/2016 của Sở về thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2016; phối hợp với phòng TN&MT huyện Văn Quan tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Tràng Phái, huyện Văn Quan; phối hợp với  Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện phát sóng 10 chuyên mục vì màu xanh cuộc sống.
 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội và pháp luật về tài nguyên và môi trường; tuyên truyền kết quả thành công về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chủ động tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường của tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; rà soát các thủ tục hành chính tạo môi trường thông thoáng trong đầu tư, không ngừng nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của ngành; thực hiện tốt công tác phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình công tác năm 2016 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Sở.
Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016. Trong 6 tháng cuối năm tập thể lãnh đạo Sở và toàn hể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tập trung phấn đấu tổ chức thực hiện với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đó là:
(1). Tập trung rà soát các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo kế hoạch của tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục, hạn chế tối đa tiêu cực, nhũng nhiễu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục về đất đai.
(2). Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành dự án Lập hồ sơ địa chính, xác định ranh giới, mốc giới cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
 (3). Hoàn thành khảo sát, xác định được các mỏ đất phục vụ cho san lấp mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;
(4). Kiểm tra rà soát đất đai của một số doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và một số khu vực trọng điểm; Hoàn thành việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tổ chức đấu giá khu đất nhà máy xi măng Lạng Sơn tại thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.
(5). Kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tác giả bài viết: Trung tâm Công nghệ thông tin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

Quảng cáo phải

Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
atlas.tnmtlangson.gov.vn
Khung giá đất
Tư vấn hỏi đáp
Giao lưu trực tuyến
Hệ thống mail tnmt

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào được bạn quan tâm?

Văn bản pháp quy

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Bản đồ trực tuyến

Tất cả các ý kiến trên


thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv