Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 13


thời trang trẻ Hôm nay : 631

2 Tháng hiện tại : 17845

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7451756

Trang nhất » Tin Tức » Tin thanh tra

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn 10 năm xây dụng và phát triển

Thứ năm - 03/10/2013 09:57
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường là bộ phận chuyên môn trong bộ máy tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng về các lĩnh vực của ngành. Trước năm 2003, biên chế Thanh tra thường xuyên chỉ có 5-6 người chủ yếu tập trung vào giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra hành chính trong lĩnh vực đất đai; từ khi thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (tháng 10/2003) đến nay số lượng cán bộ được tăng thêm, ổn định và được quan tâm đào tạo. Đồng thời, năm 2004 Luật Thanh tra được ban hành đã quy định rất cụ thể về tổ chức, hoạt động của thanh tra; chức năng nhiệm vụ được bổ sung thêm theo yêu cầu mới của công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trong đó tăng thêm về các lĩnh vực chuyên ngành, thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng,…
Trong khoảng thời gian 10 năm qua, hoạt động của Thanh tra tập trung vào Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện chương trình, kế hoạch từng năm được Giám đốc Sở phê duyệt. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều tổ chức, đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường,… qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định của pháp luật. Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp vào ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng; kiến nghị với UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi hàng nghìn m2 đất do các tổ chức sử dụng không đúng mục đích hoặc bỏ hoang hóa. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường đã góp phần đưa công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp; hạn chế việc vi phạm pháp luật của các đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

1 1
Công bố Quyết định thanh tra trên địa bàn huyện Chi Lăng và huyện Văn Lãng

Đối với công tác giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo của công dân: Từ năm 2003 đến nay, Thanh tra Sở đã tiếp hơn một nghìn lượt công dân. Công dân đến Sở phản ánh, đề nghị được xem xét, giải quyết về các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đều được tiếp 100%, hướng dẫn, trả lời theo đúng quy định của pháp luật. Đã tiếp nhận hơn 2000 lượt đơn, trong đó có gần 400 đơn thuộc thẩm quyền, đã xem xét, tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở giải quyết hàng năm đạt trên 90,93% tổng số đơn phải xem xét, giải quyết. Thanh tra Sở cũng đã tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết xong một số đơn tồn đọng, phức tạp, kéo dài, hàng năm giải quyết được hầu hết số đơn nhận được trong năm. Số quyết định giải quyết hầu hết đã được tổ chức thực hiện thi hành, góp phần giữ vững tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội hạn chế đến mức thấp nhất những khiếu kiện trong lĩnh vực của ngành.
Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Thanh tra Sở cơ bản đáp ứng nhiệm vụ; tập thể đoàn kết gắn bó vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh và đã đạt được nhiều thành tích quan trọng. Các thế hệ cán bộ Thanh tra đã đóng góp nhiều thành tích trong các giai đoạn xây dựng và phát triển của ngành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”. Với những thành tích đã đạt được, tập thể và cá nhân Thanh tra Sở đã được Lãnh đạo Sở, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen, Danh hiệu.
Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức; thúc đẩy cải tiến công tác quản lý. Thanh tra Sở đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao và hoàn thành kế hoạch phấn đấu thi đua đề ra cho phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2003-2013. Công tác chuyên môn đã đạt được những kết quả đáng biểu dương, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động khai thác khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh được tăng cường đẩy mạnh, thường xuyên hơn đối với tất cả các lĩnh vực, ngày càng có chất lượng và hiệu quả cao; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai của công dân cơ bản đã được giải quyết xong những đơn thư tồn đọng, kéo dài, kịp thời giải quyết những đơn thư mới phát sinh, đảm bảo đúng pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và kế hoạch của ngành đề ra, còn một số nhiệm vụ (dự kiến) chưa thực hiện được... Do lực lượng thanh tra còn hạn chế nên công tác thanh tra chưa đáp ứng được số lượng cũng như chất lượng công việc đòi hỏi ngày càng được nâng cao.
Có được những kết quả trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp Uỷ Đảng, chính quyền Sở Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt có sự quan tâm của các cấp các ngành, Thanh tra tỉnh và sự chỉ đạo của UBND tỉnh… cùng sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của tập thể cán bộ, công chức làm công tác thanh tra đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch giai đoạn 2003-2013 của Sở trong suốt thời gian qua đã nỗ lực phấn đấu lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập ngành Tài nguyên và Môi trường đồng thời tạo tiền đề cho việc tiếp tục hoàn thành xất sắc nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu công tác thanh tra trong những năm tiếp theo.
Trong thời gian tới, với yêu cầu phát triển, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác thanh tra ngày càng nặng nề, khó khăn và phức tạp vì Thanh tra là chức năng thiết yếu trong quản lý, vì vậy lãnh đạo quản lý là phải có thanh tra, kiểm tra. Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, góp phần đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo An ninh - Quốc phòng của tỉnh, cần chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, thanh tra viên; đổi mới công tác lãnh đạo điều hành và phương pháp thanh tra theo từng giai đoạn và từng nhiệm vụ cụ thể. Cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền trong thanh tra; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn, nghiệp vụ và giáo dục, bồi dưỡng, quản lý Đảng viên nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ thanh tra ngày càng trong sạch và vững mạnh. Từ đó, nâng cao được hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Thanh tra trong việc bảo vệ pháp luật của ngành.
Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, tự hào với những kết quả đã đạt được nhưng cũng nghiêm túc nhận rõ những tồn tại, hạn chế, cần khắc phục. Kinh nghiệm cho thấy để làm tốt công tác thanh tra, hạn chế khiếu nại kéo dài, phức tạp, vượt cấp, đông người cần phải làm tốt một số nội dung sau:
Một là, phải tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại với người dân để khi giải quyết đảm bảo chính xác, khách quan thấu tình, đạt lý và có tính thuyết phục cao. Đối với những trường hợp đã giải quyết đúng chính sách, đúng pháp luật, thì các cơ quan chức năng, có thẩm quyền phải phối hợp với các cơ quan, đoàn thể và nhân dân địa phương giải thích, động viên, thuyết phục thực hiện và chấm dứt khiếu nại. Trường hợp nếu cố tình lợi dụng khiếu nại thì phải kiên quyết xử lý theo quy định.
Hai là, kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu nại vượt cấp; không để vụ việc diễn biến phức tạp trở thành khiếu kiện đông người.
Ba là, tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng các cấp; tăng cường chất lượng tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham mưu trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật để người dân thực hiện quyền đúng quy định của pháp luật; hạn chế khiếu kiện không đúng với cơ quan thẩm quyền giải quyết khiếu kiện đông người, vượt cấp trái với quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Năm là, đẩy mạnh công tác đo đạc lập hồ sơ địa chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tất cả các thửa đất đều được cấp Giấy chứng nhận cho người dân, hạn chế việc tranh chấp, khiếu nại; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức am hiểu pháp luật khi thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư./.
                    

Tác giả bài viết: Nguyễn Khắc Anh - Chánh Thanh tra

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv