Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 9


thời trang trẻ Hôm nay : 1902

2 Tháng hiện tại : 44318

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6960681

Trang nhất » Tin Tức » Tuyển dụng năm 2016

Thông báo Kết quả rà soát, phân loại hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2016

Thứ hai - 17/10/2016 15:42
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MT LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số:   98 /TB- HĐTDVC2016
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                   Lạng Sơn, ngày   17  tháng 10  năm 2016
 
THÔNG BÁO
Kết quả rà soát, phân loại hồ sơ
đăng ký dự tuyển viên chức năm 2016

 
Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016;
Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-STNMT ngày  05/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-STNMT ngày 21/9/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2016;
Căn cứ Thông báo số 76/TB-STNMT ngày 06/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016.
Căn cứ Biên bản về việc rà soát, phân loại hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2016 họp ngày 15/10/2016 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở;
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo kết quả rà soát, phân loại hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức năm 2016 như sau:
I. NỘI DUNG
1. Thí sinh không đủ điều kiện tham gia dự tuyển
* Tổng số: 06 thí sinh không đủ điều kiện, gồm:
- Ngô Tuấn Anh, địa chỉ huyện Tràng Định, chuyên ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên. Lý do: Ngành học không đúng chuyên ngành cần tuyển dụng;
- Nguyễn Văn Dương, địa chỉ tỉnh Lâm Đồng, chuyên ngành Quản lý đất đai. Lý do: Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn, bằng tốt nghiệp đạt loại trung bình khá nên không đủ điều kiện dự thi.
- Ngô Văn Hiệp, địa chỉ huyện Cao Lộc, chuyên ngành Khoa học môi trường. Lý do: Ngành học không phù hợp với chuyên ngành cần tuyển dụng;
- Trương Ngọc Hoài, địa chỉ thành phố Lạng Sơn, chuyên ngành Khoa học đất. Lý do: Ngành học không phù hợp với chuyên ngành cần tuyển dụng;
- Hoàng Thị Huyền, địa chỉ huyện Bắc Sơn, chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường. Lý do: Ngành học không phù hợp với chuyên ngành cần tuyển dụng;
- Nguyễn Văn Nhượng, địa chỉ tỉnh Bắc Ninh, chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa bản đồ. Lý do: Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn,  bằng tốt nghiệp đạt loại trung bình khá nên không đủ điều kiện dự thi.
(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)
Lưu ý: Kể từ ngày Thông báo này được ban hành, 06 thí sinh có tên nêu trên đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận lại bằng tốt nghiệp (Bản gốc); thời gian: Trong giờ hành chính, ngày làm việc. Lưu ý: Thí sinh tới nhận lại bằng tốt nghiệp mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy ủy quyền (nếu nhờ người thân lấy hộ).
2. Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách
* Tổng số: 19 thí sinh đủ điều kiện, trong đó:
- Số thí sinh đăng ký dự tuyển vào Văn phòng Đăng ký đất đai (vị trí đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất) là: 15 thí sinh.
- Số thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường: 04 thí sinh.
(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)
3. Thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển đặc cách:
* Tổng số: 03 thí sinh, gồm:
- Thí sinh Vũ Thu Hạnh, địa chỉ thành phố Lạng Sơn, chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, bằng Thạc sỹ. Lý do: Ngành học Thạc sỹ không đúng chuyên ngành cần tuyển dụng;
- Thí sinh Hà Thị Thứ, địa chỉ huyện Văn Lãng, chuyên ngành Quản lý đất đai, bằng Đại học, xếp loại khá, đối tượng cử tuyển.
- Hoàng Văn Tài, địa chỉ huyện Chi Lăng, chuyên ngành Địa chính môi trường, bằng Đại học, xếp loại khá, đối tượng cử tuyển.
 Lý do không đủ điều kiện để tham gia xét tuyển đặc cách: Hai thí sinh trên là sinh viên cử tuyển, nhưng không thuộc chỉ tiêu cử tuyển được UBND tỉnh phê duyệt sau khi đào tạo được phân công về Sở Tài nguyên và Môi trường, theo quy định tại khoản 3 Mục II và điểm b khoản 3 Mục III Thông tư số 13/2008/TTLT-BGĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT của Liên bộ: Giáo dục đào tạo; Lao động - Thương binh và xã hội; Tài chính; Nội vụ; Ủy ban dân tộc.
Lưu ý: 03 Thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển đặc cách nêu trên vẫn đủ điều kiện tham dự thi tuyển (thí sinh Vũ Thu Hạnh có bằng Đại học chuyên ngành Địa chính).
4. Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển (thông thường)
* Tổng số: 130 thí sinh đủ điều kiện, trong đó:
- Số thí sinh thi tuyển vào Văn phòng Đăng ký đất đai:
+ Vị trí đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất là: 107 thí sinh.
+ Vị trí quản lý cơ sở dữ liệu đất đai: 08 thí sinh.
- Số thí sinh thi tuyển vào Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường: 15 thí sinh.
(Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo)
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở căn cứ Thông báo này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tiếp các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra.
2. Tổ giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở thực hiện việc trả lại bằng tốt nghiệp cho các thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển.
3. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở đăng tải công khai Thông báo này lên trang thông tin điện tử của Sở (http://tnmtlangson.gov.vn)./.  Chi tiết tải tại đây

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Hội đồng Tuyển dụng viên chức của Sở;
- Tổ giúp việc Hội đồng Tuyển dụng viên chức;
- Văn phòng Sở; các đơn vị: Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT;
- TT.CNTTTNMT (Đăng tải trên Cổng TTĐT);
- Lưu: Văn thư, (HQV).
 
TM. HỘI ĐỒNG TDVC
CHỦ TỊCH
 
 
 
Đã ký
 
 
GIÁM ĐỐC SỞ TN&MT
Nguyễn Hữu Chiến

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv