Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 39


thời trang trẻ Hôm nay : 120

2 Tháng hiện tại : 58315

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6446278

Trang nhất » Tin Tức » Văn phòng Đăng ký đất đai

Quá trình xây dụng và phát triển Văn phòng Đăng kí quyền sử dụng đất

Thứ năm - 03/10/2013 08:59
Quá trình xây dụng và phát triển Văn phòng Đăng kí quyền sử dụng đất

Quá trình xây dụng và phát triển Văn phòng Đăng kí quyền sử dụng đất

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số: 501/QĐ- UBND ngày 29/3/2005 của UBND tỉnh Lạng Sơn, là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng và quản lý hồ sơ theo quy định của pháp luật; chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính khi có biến động về sử dụng đất và về sở hữu tài sản gắn liền với đất; cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng xác định mức tiền sử dụng đất, thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất; Lưu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo qui định; thực hiện trích đo địa chính thửa đất, khu đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các tông tin khác về đất đai và tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng, thực hiện việc thu phí, lệ phí và các dịch vụ về cung cấp thông tin đất đai; kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đang quản lý, hồ sơ địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện.
Ngay sau khi được thành lập, mặt dù chưa đủ chỉ tiêu về biên chế Tỉnh giao, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã đi vào hoạt động bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng.
Sau 8 năm xây dựng và phát triển, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã dần từng bước ổn định về cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động; các trang thiết bị máy móc phục vụ công tác từng bước được đổ mới; đội ngũ công chức, viên chức và người lao động được đạo tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay đơn vị có tổng số 19 người, trong đó: có 09 biên chế; 10 hợp đồng lao động; trình độ đại học 13 người, trình độ Cao đẳng và Trung cấp có 05 người. Đảng viên có 04 đồng chí, chiếm tỷ lệ 44,44% tổng số viên chức; Đoàn viên thanh niêm có 11 đồng chí, chiếm 57,89% tổng số viên chức và người lao động; 100% là Đoàn viên công đoàn, đoàn viên nữ chiếm 52,63%.
Với mục tiêu "Phấn đấu từng bước đưa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoạt động ngày càng có hiệu quả" Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp tục củng cố tổ chức, sắp xếp bộ máy nâng cao năng lực quản lý, điều hành; xây dựng kế hoạch, tập trung giải quyết các công việc trọng điểm của Tỉnh, đáp ứng kịp thời và có hiệu quả những yêu cầu của các tổ chức và các Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, từ đó đã khơi dậy trong toàn thể cán bộ, đảng viên  và người lao động khí thế thi đua lao động sôi nổi và chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt các nội quy, qui chế của cơ quan, đơn vị đề ra, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể kết quả trong 8 năm đã thực hiện được như sau:
Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đã tham mưu giúp Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp 4.081 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng khối lượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức từ 808 tổ chức lên 1.429 tổ chức (từ năm 2007- 2012); Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được 2.042 hồ sơ cho các tổ chức; Chuyển thông tin địa chính được 219 hồ sơ cho các cơ quan chuyên môn để xác định nghĩa vụ tài chính ; Thông báo, cập nhật chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính được 869 hồ sơ; Trích đo bản đồ địa chính khu đất phục vụ cho công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, công tác thanh, kiểm tra và theo nhu cầu của các tổ chức được 1.545 ha; Trích lục bản đồ địa chính được 803 ha; Khai thác cung cấp thông tin đất đai được 481 hồ sơ. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 và năm 2010, hàng năm hoàn thành công tác thống kê đất đai của Tỉnh theo đúng quy định. Thu phí, lệ phí được: 476 triệu đồng, thu dịch vụ được 5 tỷ đồng.
Tham gia các hoạt động phong trào do cấp trên phát động, như: phong trào thể dục, thể thao, giao lưu văn nghệ, giao lưu học tập kinh nghiệm, tích cực ủng hộ đầy đủ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, chất độc mầu da cam, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt và các phong trào khác. Hàng năm Chi bộ luôn được tổ chức Đảng cấp trên công nhận là: Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh; 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đoàn Thanh niên, Công đoàn được cấp trên công nhận vững mạnh, xuất sắc. Bên cạnh những kết quả đạt được việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm thực hiện; công tác thi đua khen thưởng hàng năm được thực hiện đúng qui định; công tác động viên, thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi gia đình và bản thân có việc hiếu hỷ đều kịp thời và đầy đủ;  tinh thần, trách nhiệm đối với công việc ngày được nâng cao, đời sống vật chất dần được cải thiện, cán bộ viên chức ngày càng gắn bó với đơn vị.
Với những kết quả đã đạt được, tập thể Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và các phòng trực thuộc được Giám đốc Sở tặng 07 giấy khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cá nhân được tặng 30 giấy khen; năm 2012 được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng 01 giấy khen cho 01cá nhân về thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 01 Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Tài nguyên và môi trường giai đoạn 2002- 2012.
Đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm Lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Sở và sự phấn đấu nỗ lực của lãnh đạo, tập thể công chức, viên chức và người lao động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Nhìn lại chặng đường 8 năm xây dựng và phát triển, phấn khởi và tự hào với những thành tích đã đạt được, nhưng cũng nghiêm túc thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, để phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tập thể Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác quản lý Nhà nước của Sở trong thời gian tới. Trước mắt tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phấn đấu cuối năm 2013 hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 30/2012/QH13 của Quốc hội, Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh giao và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch Sở giao; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chào mừng kỷ niệm 10 năm, ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn (30/9/2003- 30/9/2013)./.

Tác giả bài viết: Vy Văn Giai - Giám đốc Văn phòng ĐKQSD đất

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv